Welkom op onze website
Welkom bij Autorijschool KempKosten_rijles_image

Begeleid Rijden vanaf 17 jaar !

De invoering van de Proef Begeleid Rijden, ook wel 2toDrive geheten, is vanaf 1 november 2011 een feit.

Begeleid Rijden betekent dat jongeren vanaf 16,5 jaar al rijles kunnen gaan nemen en op hun 17e het rijbewijs kunnen behalen bij het CBR.

Tot hun 18e verjaardag mogen zij dan alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg op. Bij het aanvragen van het rijbewijs moet de 17-jarige aangeven wie als begeleider op kunnen treden.

 

Tijdstraject begeleid rijden:

De inwerkingtreding van de AMvB is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer en publicatie in het Staatsblad. De verwachting is dat begeleid rijden vanaf november 2011 als proef wordt ingevoerd.

De proef duurt 6 jaar. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

 

Eisen bestuurder begeleid rijden:

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

 • voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
 • minimaal 17 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
 • minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
 • toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Maximaal 5 begeleiders op 1 begeleiderspas:

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan.

Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze begeleiders naast hen zit. Eisen begeleider begeleid rijden

 

Een begeleider:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Minder verkeersdoden door begeleid rijden:

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.
Klik voor meer informatie op de volgende link 2todrive.