Welkom op onze website
Welkom bij Autorijschool KempKosten_rijles_image

rijschool-nieuws

Belg meest onder invloed bij ongevallen

Van de autobestuurders die bij een ongeval zwaargewond raken, hebben de Belgen het meest te veel aan alcohol en cannabis in hun bloed. Dat blijkt uit een grootschalige studie in opdracht door de Europese Commissie.
Voor het DRUID-onderzoek (Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines) namen ziekenhuizen circa 2.500 bloedmonsters af bij zwaargewonde autobestuurders in zes Europese landen (België, Nederland, Italië, Denemarken, Finland en Litouwen).

Zwaargewonden in België hadden het meest sporen van alcohol in hun bloed. Zo had 38 procent meer dan de toegestane 0,5 promille. Bij de Belgische mannen testte zelfs een op de twee positief. Het gemiddelde lag op 1,6 promille, of zeven biertjes.
Het gemiddelde promillage lag in andere landen even hoog, alleen kwam het daar veel minder voor.

Grootste drinkers?
“Dit onderzoek bewijst niet dat de Belgen de grootste drinkers zijn achter het stuur. Wel dat alcohol in het Belgische verkeer een veel grotere risicofactor blijkt te zijn dan in andere landen”, zegt de coördinator van het onderzoek, hoogleraar toxicologie Alain Verstraete (UGent).
Verder bleek uit de testen dat 9,9 procent van de zwaargewonde bestuurders positief waren bevonden op cannabis, in Nederland was dat 1,6 procent

Puntensysteem rijbewijzen

Op 1 juni 2011 is het puntensysteem rijbewijzen ingevoerd.
Dit houdt in dat iemand die in 5 jaar tijd 2 keer door de rechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol,
zijn rijbewijs kwijt is en niet meer mag rijden.

Kortom: 2 keer geel is rood. Bij de 2e overtreding moet het promillage dan wel meer dan 1,3 zijn. Of er moet sprake zijn van een weigering om mee te werken aan het alcoholonderzoek.
Na de periode van de rijontzegging moet de bestuurder opnieuw rijexamen doen.
Het puntensysteem geldt alleen voor het rijden onder invloed van alcohol en geldt voor zowel ervaren als beginnende bestuurders.

Begeleid Rijden vanaf 17 jaar !

De invoering van de Proef Begeleid Rijden, ook wel 2toDrive geheten, is vanaf 1 november 2011 een feit.

Begeleid Rijden betekent dat jongeren vanaf 16,5 jaar al rijles kunnen gaan nemen en op hun 17e het rijbewijs kunnen behalen bij het CBR.

Tot hun 18e verjaardag mogen zij dan alleen onder begeleiding van een ervaren bestuurder de weg op. Bij het aanvragen van het rijbewijs moet de 17-jarige aangeven wie als begeleider op kunnen treden.

 

Tijdstraject begeleid rijden:

De inwerkingtreding van de AMvB is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede Kamer en publicatie in het Staatsblad. De verwachting is dat begeleid rijden vanaf november 2011 als proef wordt ingevoerd.

De proef duurt 6 jaar. Als begeleid rijden een positief effect heeft op de verkeersveiligheid kan het systeem een definitieve wettelijke status krijgen.

 

Eisen bestuurder begeleid rijden:

De bestuurder moet na het slagen voor het praktijkexamen tot zijn achttiende jaar:

 • voldoen aan de gebruikelijke eisen die aan een bestuurder worden gesteld;
 • minimaal 17 jaar zijn;
 • in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een begeleiderpas;
 • minimaal 1 geregistreerde begeleider hebben;
 • toestemming hebben van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Maximaal 5 begeleiders op 1 begeleiderspas:

Jongeren vanaf 17 jaar kunnen maximaal 5 personen opgeven als begeleider. Deze begeleiders komen op 1 begeleiderspas te staan.

Tot hun achttiende jaar mogen zij alleen autorijden als 1 van deze begeleiders naast hen zit. Eisen begeleider begeleid rijden

 

Een begeleider:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Minder verkeersdoden door begeleid rijden:

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft uitgerekend dat begeleid rijden vanaf 17 jaar in Nederland 16 verkeersdoden per jaar kan voorkomen.
Klik voor meer informatie op de volgende link 2todrive.

Beginnersrijbewijs

Hoe werkt het beginnersrijbewijs?

 

Wanneer je binnen vijf jaar tijd drie strafpunten hebt gekregen, wordt een melding gedaan aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat je vermoedelijk niet meer rijvaardig bent. De politie zal tegelijkertijd vragen je rijbewijs in te leveren. Het CBR beslist vervolgens of de geldigheid van het rijbewijs
gedurende het onderzoek wordt geschorst. Je moet vervolgens een theorie- en een rijproef doen bij het CBR.
Als je de proef weigert of je zakt voor een proef, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard en moet je opnieuw je rijexamen afleggen.

 

Bij welke overtredingen krijg ik een strafpunt op mijn beginnersrijbewijs?

Er zit een verschil in lichte en zware overtredingen. Een paar kilometer te hard rijden of geflitst worden, behoren tot de lichte overtredingen. Ook overtredingen in het buitenland behoren tot deze categorie. Hiervoor krijg je geen strafpunten. Overtredingen waar wel een strafpunt voor wordt geregistreerd door het Openbaar Ministerie zijn:

 • Ernstige snelheidsovertredingen (meer dan 30 kilometer per uur, op autosnelwegen meer dan 40 kilometer per uur)
 • Het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer
 • Veroorzaken van materiële schade of lichamelijk letsel door het onjuist naleven van de verkeersregels
 • Bumperkleven met hoge snelheid
 • Het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel